Různé

 

Proč prezidentské volby nevyšly

17.01.2013 22:30

 

17.01.2013 22:26

Jana Bobošíková k prezidentské volbě

  Proč prezidentská volba nevyšla      Pokud posuzuji svou prezidentskou kandidaturu z hlediska nepostupu do druhého kola, tak opravdu nevyšla. Na druhou stranu jsem taková očekávání v postavení předsedkyně neparlamentní politické strany s nevelkým rozpočtem neměla. Tím...
 
 
06.01.2013 21:13

Dostal jsem to, abych si to nenechal pro sebe...

  Dostal jsem to, abych si to nenechal pro sebe. Já tak rád činím, protože prasečích mozků je u nás stále ještě dost a dost a nechtějí nejen vědět, ale ani slyšet a vidět, že před listopadem byl v ČESKOSLOVENSKU systém odpovědnější a poctivější. Nakonec posuďte sami: Jak je vidět,...

 

Z ideové konference Suverenity 26.5.2012

28.05.2012 13:35

Z vystoupení Jany Bobošíkové na ideové konferenci Suverenity (SBB) 26. 5. 2012

 

Vážení čestní hosté, vážení členové Suverenity, dámy a pánové,

neuvěřitelných dvaadvacet let uplynulo od okamžiku, kdy jsme se do budoucna dívali s nadějí. Kdy jsme byli přesvědčeni, že nás k prosperitě dovede svoboda a poctivá práce. A tedˇ jsme překvapeni a znechuceni. Z množství parazitů všeho druhu kolem nás. Napadli všechno a všechny. Místo svobody zaujala nezodpovědnost a poctivá práce sklízí posměch. Korupce se stala součástí systému a spravedlnost už není jen slepá, ale i hluchá a němá. Nic a nikdo není tím, čím by měl nebo čím se zdá být.

Proč se nehlásíme k české pravici ani levici

Proto se tak v Suverenitě bráníme nálepkám. Proto nechceme v této situaci odpovídat na otázku, zda-li jsme pravice či levice. S kým nás pak budou házet do jednoho pytle? Co máme mít na mysli, řekneme-li pravice? Současnou vládu, která si říká pravicová, ale umí jen levicově zvyšovat daně a dál zadlužovat republiku?Rozplizlou ODS s nerozhodným předsedou a s kmotry v zádech? Nebo snad myslíme onou pravicí pohrobky lidovců a odpadlíky z ODS, sešikovaného pod jediným knížecím titulem s názvem TOP 09?

Jak máme odlišit pravicové a levicové strany v situaci, kdy ruku v ruce vytvářejí finanční oligarchie v krajích, aby mohly lépe a hlavně nerušeně plundrovat krajské rozpočty a rozkrádat dotace.

A řekneme-li levice, myslíme tím snad licoměrnou ČSSD, která se před kamerami zastává chudých a v zákulisí šustí bankovkami, ukrytými v podlahách luxusních vil svých hejtmanů? A tím jen nahrává další straně, která si také hraje na levici - oportunistické KSČM, jejímž jediným politickým kapitálem jsou průšvihy těch druhých. Myslíme levicí tu ČSSD, která nám vnucuje euro, které, jak se jasně ukazuje, spolehlivě ožebračí právě ty nejchudší?

POKRAČOVÁNÍ PROJEVU JANY BOBOŠÍKOVÉ ZDE:

VIDEO - ZÁZNAM VYSTOUPENÍ JANY BOBOŠÍKOVÉ

                                                                                                                                            

 

Možný lídr Suverenity kraje Krarlovy Vary pro volby do Senátu ČR MUDr. Věra PROCHÁZKOVÁ

ve svém vystoupení na ideové konferenci upozornila na skutečnost, že stěžejní pro Karlovarský kraj v minulosti, současnosti i pro budoucnost bylo a je především lázeňství a péče o zdraví, čímž má náš kraj nejen v rámci republiky, ale i v evropských rozměrech nezastupitelné místo. Proto v těchto oblastech, a s tím souvisejícím rozvojem turistiky, bude usilovat osobně o prosazování takových opatření, jaká povedou k podpoře a rozvoji regionu právě tímto směrem. V této souvislosti upozornila, že jeden z nejvážnějších problémů zdraví národa je v současné české společnosti výskyt vysoké nadváhy u výrazného počtu obyvatel, což odráží velmi lhostejný přístup mnohých občanů ke své zdravé životosprávě. I v tomto směru bude nutné přijmout ve společnosti opatření vedoucí k prevenci v péči občanů o své zdraví...

 

Že jde o vážný problém ve společnosti mj. hovoří s humorem např. i tento vtip:

Sedí chlap v hospodě, lemtá pivo a před sebou má fotografii... Pije, pije a občas se na ní podívá...
Zvědavý hostinský se ho ptá proč to dělá?
Muž odpoví:
"To je fotka mojí ženy, až se mi bude zdát krásná, tak jdu domů..!"


A takhle to vypadá prakticky - klikni na odkaz a posouvejte pohár piva doprava.
https://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00622/beer_goggles_622180a.swf

Jana Bobošíková s představiteli SUVERENITY Karlovarského kraje:

zleva: Pavel Wolf, Věra Procházková, Jana Bobošíková, Jaroslav Horák, Jiří Chmelarčík, Jaroslav Hrbek

 

grafická úprava a závěrečný text: jh

7.DUBEN 2013 – Veřejné shromáždění

ŠIŘTE INFORMACE PO CELÉ ČR
 
SLAVNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ
Jsme svébytný český národ, žijící v Čechách, na Moravě a Slezsku a jsme nositelem veškeré moci na území České republiky. Proto, my občané ČR, máme nezadatelné a nezcizitelné právo rozhodnout v neděli 7. dubna 2013 ve 13.00 hodin na Václavském náměstí v Praze o tom, že
vláda Petra Nečase je nelegitimní a prohlásit ji lidovým shromážděním za odvolanou!
Odůvodnění:
Koaliční vláda Petra Nečase, složená ze tří politických stran ODS, TOP09 a LIDEM, kterážto nebyla v minulých volbách zvolena jediným občanem ČR, je od počátku existence, tzn. od vystoupení parlamentní strany Věci veřejné z koalice na přelomu dubna a května 2012, NELEGITIMNÍ a její všechna následná usnesení a zákony, schválené v Poslanecké sněmovně, jsou od počátku NEPLATNÁ! Vzhledem k tomu, že vláda Petra Nečase nepožádala po rozpadu původní vládní koalice o nový mandát občany ČR v předčasných parlamentních volbách tak, jak bývá zvykem v zaběhlých demokratických státech západně od našich hranic, a ani nepodala demisi i po prohraných podzimních krajských a senátních volbách a ani tak neučinila po prohře vládního kandidáta na prezidenta ČR Karla Schwarzenberga v lednových prezidentských přímých volbách,
občané ČR mají právo
dle článku č. 23 Listiny základních práv a svobod
tuto arogantní vládu, pošlapávající základní lidská práva,
 
 

Z jednání krajské ustavující konference SUVERENITY SBB

 

KRAJSKÁ KONFERENCE SUVERENITY KARLOVARSKÉHO KRAJE V CHEBU 22.5.2011

 Průběh jednání konference potvrdil jednotnost postojů a rozhodnutí všech členů Suverenity rozhodnou měrou přispět postupnému ozdravování naší politické scény a zbavování se mnohých zásadních negativních jevů v životě společnosti, které jsou důsledkem nehospodárné, neodpovědné a korupční politiky polistopadových vládních garnitur. Bude k tomu nezbytná nejen politická vůle všech subjektů se shodnýnými politickými cíli jako má SUVERENITA, ale i odolnost vůči české mediální tuposti, potvrzující závislost na politických objednávkách. Je nutné připravit se na nevybíravé a podpásové útoky vůči SUVERENITĚ  a její představitelům z mnoha směrů. JEN SILNÍ A DOBŘE PŘIPRAVENÍ ODOLÁME A NEZKLAMEME NAŠE VOLIČE. SUVERENITA na to má.

Zleva: Jaroslav Horák - zvolený předseda krajské organizace, Jana Bobošíková, Jana Volfová, Věra Procházková - 2.místopředseda krajské organizace.

Fotosoubor z konference - Klikni ZDE

 

 

 

KRAJSKÁ KONFERENCE SUVERENITY V KARLOVARSKÉM KRAJI USTANOVILA ORGANIZACI KRAJE KV

22.05.2011 22:41

 Dne 22.5.2011 proběhla ustavující konference SUVERENITY SBB v Karlovarském kraji. Byly zvoleny její orgány a také delegáti na ustavující sjezd v Praze 4.6.2011. Její předsednictvo tvoří:

 Předseda krajské organizace SUVERENITY SBB KV RSDr. Jaroslav Horák z F.Lázní

 1. místopředseda krajské organizace SUVERENITY SBB KV JUDr. Jiří Chmelarčík z Chebu

 2. místopředseda krajské organizace SUVERENITY SBB KV MUDr. Věra Procházková z Karlových Varů

Ustavující sjezd SUVERENITY SBB

 

 

První zprávy: Jana Bobošíková uvedla, že půjde do přímé volby prezidenta a při podpoře zákonodárců řekne ano i volbě parlamentní.

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Přípravného výboru, Kandidátský projev

 

 

Zpráva o činnosti Přípravného výboru Suverenity (SBB)

Vážení delegáti, vážené delegátky ustavujícího sjezdu.

26. ledna tohoto roku byla Suverenita – Blok Jany Bobošíkové oficiálně zaregistrována na ministerstvu vnitra České republiky jako politická strana. Tehdy Přípravný výbor vydal prohlášení, ze kterého si teď dovolím citovat:

„Suverenita bude vždy na prvním místě hájit zájmy naší země jako samostatného státu, a zájmy občanů České republiky. Nebudeme hájit zájmy Evropské Unie, zájmy nadnárodních společností ani nelegálních přistěhovalců. Nebudeme hájit zájmy různých lobby typu Bilderberg nebo landsmanšaft. Suverenita hájí historickou pravdu a odmítá pokusy o likvidaci a rozmělnění dědictví našich předků. Odmítáme politiku, která žene naši vzdělanou, průmyslově vyspělou, sociálně solidární, kulturní a hrdou zemi do bezvýznamnosti a hodláme tento trend zvrátit. Ve straně je vítán každý, kdo chce pro Českou republiku pracovat, a to bez ohledu na bývalý politický dres.“ Obsah celé zprávy - KLIKNI ZDE https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=vystoupeni-jany-bobosikove-na-sjezdu

 Kandidátský projev Jany Bobošíkové při volbě předsedy SBB

 

 

Vážené delegátky, vážení delegáti ustavujícího sjezdu Suverenity, vážení hosté, dámy a pánové

 

Děkuji za důvěru, kterou jste ve mně vložili tím, že jste mě nominovali na všech krajských konferencích do funkce předsedkyně strany. Dovolte mi proto, abych Vás seznámila se svou vizí budování a činnosti Suverenity a nastínila cestu, kterou chci stranu vést.

Mým cílem je vybudovat spolu s Vámi celostátní silnou respektovanou politickou stranu, která zásadním způsobem ovlivní život občanů v České republice.

Než se pustím do popisu cesty, která nás čeká, chci zdůraznit jeden osobní, dílčí, ale nesmírně důležitý cíl. Jak víte, je nyní v názvu naší strany mé jméno. Je tam z ryze praktických důvodů – usnadňuje orientaci ve volebních lístcích. Slouží také jako identifikátor v situaci, kdy o nás média záměrně mlčí a průzkumy veřejného mínění se v rozporu s realitou tváří, že neexistujeme.

Mým cílem je, aby jméno z názvu strany nejpozději po příštích parlamentních volbách zmizelo a Suverenita - Blok Jany Bobošíkové se změnila v Suverenitu - Blok budoucnosti.  Mým cílem je vybudovat stranu, kterou nikdo nepřehlédne. A to ne proto, že má jméno zakladatele v názvu strany, ale proto, že tato strana má jasné ideje, jasný program a masovou členskou základnu. Navíc má tato strana českého lva, a to nejen ve znaku, ale i v srdci.Obsah celého projevu - klikni ZDE https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=vystoupeni-jany-bobosikove-na-sjezdu

 

Bobošíková se netají svými ambicemi

 

Jana Bobošíková uvedla, že půjde do přímé volby prezidenta a při podpoře zákonodárců řekne ano i volbě parlamentní.

 

První zprávy 4.červen 2011 - 19:55

"Pokud bude přímá volba prezidenta, tak se jí zúčastním," řekla Bobošíková Mediafaxu po svém potvrzení v čele Suverenity. "Pokud bude nepřímá volba, tak tam by to bylo velmi problematické. Když by se ale našel dostatečný počet poslanců a senátorů, kteří by mne navrhli, samozřejmě bych do prezidentské volby šla," dodala žena, která se o místo na Pražském hradě ucházela jako kandidátka KSČM už v roce 2008.

Stávajícímu prezidentovi Václavu Klausovi skončí v roce 2013 druhé volební období a jeho prezidentská éra tak skončí. Zástupci vládní koalice ve spolupráci s opoziční ČSSD hledají cestu, jak změnit Ústavu tak, aby o budoucím prezidentovi nebo prezidentce mohla už roku 2013 rozhodnout veřejnost. Pokud se jim to nepodaří, zůstane výběr hlavy státu v kompetenci poslanců a senátorů.

Bobošíková naznačila Mediafaxu také svoje plány v čele SBB: "Chtěla bych využít integračního potenciálu Suverenity, který tam cítím. Zaznělo to tady mnohokrát a zaznělo to i ve zdravici pana prezidenta." Klaus zaslal delegátům ustavujícího sjezdu strany dopis, ve kterém vznik nového politického uskupení podpořil.

"Cítím, že řada politických stran, ale i řada občanských sdružení – což je také důležité – je schopná se Suverenitou shodnout na nejmenším společném jmenovateli. Je to obhajoba zájmů této republiky a je to obhajoba zájmů jejích občanů. Na tom se dá v budoucnosti postavit velmi silný politický proud," přiblížila předsedkyně SBB.

Bobošíková dala nahlédnout také do systému, kterým je její strana financovaná. Předchůdci SBB získali ve volbách do Poslanecké sněmovny v loňském roce 3,67 procenta hlasů a díky tomu dohromady přes 24 milionů korun od státu. Podle své předsedkyně nemá ale nově vzniklá partaj ze státních peněz na kontě ani korunu.

"Existuje smluvní uspořádání mezi partnery, kteří šli společně do voleb, ale Suverenita jako nový subjekt mezi těmi, které mají nárok na státní peníze, není," uvedla předsedkyně SBB. Peníze získané díky volebnímu výsledku se podle Bobošíkové rozdělují mezi tři strany: Stranu zdravého rozumu, Politiku 21 a Stranu důstojného života.

"Samozřejmě, že peníze používáme prostřednictvím spřátelených subjektů na činnosti této nové Suverenity," uvedla Bobošíková, aby uzavřela: "Všechny tyto strany přispívají této nové Suverenitě na její činnost, každá podle svých možností."

Ustavující sjezd potvrdil hlasy všech delegátů Janu Bobošíkovou ve funkci předsedkyně strany, statutární místopředsedkyní se stala jednomyslně Jana Volfová jako dosavadní volební manažerka strany. Strana si zvolila také čtveřici řadových místopředsedů, kterými se stali JUDr. Václav MusílekIng. Marie PaukejováBc. Zdeněk Pavlíček a Eva Morávková. Předsedou Republikové kontrolní komise byl zvolen JUDr. Jan Rytíř, Ph.D.

 

 

idnes.cz: Novou politickou stranu Suverenita povede podle očekávání její zakladatelka a bývalá europoslankyně Jana Bobošíková.

  

Fotosoubor ze sjezdu ZDE...

 

 

Další informace najdete na těchto odkazech:

 https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=klaus-popral-bobosikove-uspech-pri-integraci-malych-stran

  1. https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=sefkou-suverenity-je-bobosikova
  2. https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=klaus-popral-bobosikove-v-dopise
  3. https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=novou-stranu-suverenita-povede-podle-ocekavani-bobosikova
  4. https://www.suverenita.cz/aktuality/_zobraz=nove-vedeni-suverenity-(sbb)

Ze sjezdového vystoupení předsedy Karlovarské krajské organizace RSDr. Jaroslava Horáka 

SUVERENITA SI SVOU DŮVĚRU ZÍSKÁVÁ 

Přestože je pojem SUVERENITA v povědomí našich občanů od nepaměti, v současné divuplné české realitě začíná nabývat pod rouškou politické strany Jany Bobošíkové a jejího neustále a rychle přibývajícího členstva velkého významu. Ten je spjat pro drtivou většinu našich občanů s nadějí na novou a důstojnou politickou kulturu a sociálně spravedlivý život v zemi, o které se nebudeme už muset stydět říkat, TO JE MŮJ DOMOV.  DOMOV proto, že v myšlenkách i v praxi to pro SUVERENITU a její programové cíle znamená – řečeno slovy manažerky suverenity Jany Volfové SPOJENÍ pojmů DEMOKRACIE (ale skutečně lidové),ODPOVĚDNOSTIMORÁLKYODVAHY A VLASTENECTVÍJe to všakpouze jeden z mnoha dalších důvodů, pro který ví každý člen SUVERENITY, proč právě v jejích řadách chce být a pracovat s ní. ...

  Plné znění tohoto vystoupení - KLIKNI ZDE