Bylo by možné opět takto žít v České republice ? PROČ ?

23.07.2012 13:01

Proč ?

Nejde o to být levým nebo pravým a nepřál bych si být takto škatulkován.

 

* Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, chci se věnovat lidem a vztahům mezi nimi, přírodě a prostředí kolem nás.

* Nehodlám pochlebovat někomu jenom proto, že je u moci.

* Jsem jednoznačně toho názoru, že lidé jsou tu od toho, aby se dokázali domluvit bez ohledu na to, jsou-li tmavé nebo světlé pleti, hovoří-li jazykem takovým či onakým a jsou toho či onoho náboženského vyznání nebo politického přesvědčení

* Je mým zájmem vytvářet obecně takové podmínky života, které budou přinášet dlouhodobé uspokojení nejen asijským obchodníkům a zahraničním turistům ze vzájemně kvetoucího a často nelegálního obchodu, ale především chudnoucím občanům obcí trvale žijících a pracujících v českých regionech, zejména v malých městech a vesničkách v příhraničí

* Žijeme v reálném prostředí, proto nám nezbývá než reálně myslet. Tou realitou pro nás je soužití již promísených, nicméně hranicí oddělených národů, a je zcela jedno, jedná-li se o hranici s Německem, Rakouskem, Slovenskem nebo Polskem.

* Chci věřit, že lidé dosáhli společensko-kulturní úrovně, která dává předpoklady pro dorozumění, pro řešení všech otázek - zdůrazňuji, že úmyslně neuvádím „SPORNÝCH

* Chci se i nadále učit z historie celého lidstva (nemám na mysli pouze na jedné či druhé straně hranice). A z těchto vědomostí je třeba vybírat jen to objektivně pro lidi prospěšné.

* Nehodlám v negativním slova smyslu připomínat, nehodlám to zneužívat k získání politického kapitálu, nehodlám nesmyslně tříbit city z historického hlediska, pouze stačí vědět, že chyby předchozích generací nemusí nutně být chybami generací současných

* Ten, kdo této problematice rozumí, ten velmi dobře ví, že spory nevznikají mezi sousedy bydlícími na sousedních pozemcích, ale většinou tito sousedi pouze podlehnou propagandě, kterou, samozřejmě ku svému prospěchu, rozdmýchají lidé u moci. Dodejme, že tak činí naprosto necitlivě, bezohledně, tvrdě bez objektivní znalosti místní situace, případně tuto ze zištných důvodů přezírají.

* To, proč je třeba si fakta připomínat, to nejdůležitější, je zabránit vzniku konfliktních situací mezi rovnoprávnými sousedy. A proč to vztahovat pouze na ty zahrádky?! Jsme lidi, tak se k sobě jako lidi chovejme; - slušně - nezaujatě - zdravme se na ulici - dávejme si přednost při vstupu do dveří - povídejme si o všem - ctěme jeden druhého - važme si práce své i druhého a nezlehčujme ji ..... a znovu zdůrazňuji, bez ohledu na barvu pleti, politického přesvědčení, víry a řeči, která je nám mateřská.

* Važme si stáří, které pro mladší něco udělalo. Respektujme mládí, které se o nás jednou možná postará. * Vážil bych si, kdyby se v těchto pohledech na život se mnou většina občanů ztotožnila.

* Myslím si, že tím, co výše psáno je a v praxi realizováno bude, uděláme mnohem víc než kdokoliv jiný pro vznik na pevných základech stojícího, „ČESKÉHO SVÉBYTNÉHO SPOLEČENSTVÍ" jako možné součásti Evropské unie. * Verbální exhibicionisté nám jsou málo platní. * NESTAČÍ STÁLE JEN PROKLAMOVAT, JE TŘEBA KONEČNĚ JEDNAT!

* Velmi dobře si uvědomuji, jak oslabena je důvěra mnohých našich občanů v náš současný vnitropolitický a hospodářský vývoj. Právě proto soudní, nebojácní a spravedliví poctivci v naší zemi nesmí zklamat ty ostatní našince, kteří nám svou podporu a důvěru vyjádří. Nechtějme být tací, kteří se „usilují" o dokončení procesu náprav křivd minulého režimu, abychom ve své zaslepenosti a historicky nepoučeni páchali na lidech a společnosti sami křivdy nové. Těmto praktikám se musíme vyhnout. Dobře vím, že máme základní kámen předchozími generacemi pevně a dobře postavený. Stavět na něm nové tak, aby nám to časem nespadlo, znamená využít nejen dobrých odborníků, ale také životem vyučených poctivých lidí na jakémkoliv pracovním postu. Jsem přesvědčen, že přes neúprosnou dravost doby se v našem národě nachází stále dost takových našich občanů, kteří nejen cítí podobně se mnou, ale chtějí skutečnému dobru, serióznosti, poctivé práci a z toho pramenící bohatosti v naší společnosti být plně nápomocni.

RSDr. Jaroslav HORÁK

 

 
 
 

 

—————

Zpět