Copak na to SUVERENITA a naši občané...?

29.11.2011 14:14

SBB zastává v romské problematice vyhraněné názory.  Jana Bobošíková nedávno označila potíže s nepřizpůsobivými za významný problém. Obvinila přitom EU, že může za příliv slovenských Romů do ČR.

 

Pozitivní diskriminaci považuji za jeden z hybatelů toho negativního procesu, který v poslední době přerůstá přes hlavu lidem na Šluknovsku. Stát také rezignoval na vymáhání povinností po těchto lidech.

Pokud stát nebude uznávat stejná práva a stejné povinnosti pro všechny a nebude povinnosti vymáhat, tak nepomohou žádné rady pro lidská práva, žádné miliardy do těchto oblastí,“ řekla Bobošíková serveru Parlamentnilisty.cz.

 

Všechny vlády od roku 1948 do dnešní doby, se necitlivě snažily Cikány rozmístit po celém území Československa a dnes České republiky. Dokonce v poslední době se různé obce a města snaží nakoupit objekty ve vzdálených lokalitách, které Cikánům věnují a to jen proto, aby se jich na svém území zbavily. Rovněž fyzické osoby kupují domy, mnohdy i v malých obcích a Cikánům je nabízejí, aby od nich následně mohly požadovat nájemné. Samozřejmě pro domorodce - patrioty je potom takové soužití velmi těžké. Těžké je to ale i pro Cikány, kteří jsou tak vytlačováni co nejdále od velkých měst, od pracovních příležitostí.

Národní Prosperita proto navrhuje nové - nestandardní řešení:

   Zřízení nadačního fondu „NÁRODE, POMOZ SI SÁM“, který bude sdružovat prostředky na nákup nemovitostí a výstavbu sociálních bytů v Praze a okolí. Přestaňme Cikány vyhánět na venkov, ale vraťme je tam, kde je práce, do Prahy. Pokud mají být cikánští spoluobčané úspěšně začleněni do majoritní společnosti, tak jedině v místech s nejnižší nezaměstnaností, která je právě v Praze a pohybuje se od 2 do 4 %.

   Přestaňme cikánské spoluobčany urážet sociálními dávkami a umožněme jim řádně pracovat. Vzdělané, třeba i na zodpovědných místech. Dejme jim práci, aby obzvláště mladí lidé získali pracovní návyky.

   V České republice je více jak 500 000 cikánských obyvatel. Žijí a pracují zde ale i statisíce cizinců, jejichž domovinou nejsou země EU. Národní Prosperita požaduje jejich návrat do jejich vlastí, aby tato pracovní místa mohli obsadit naši cikánští spoluobčané. Cikáni mají právo na práci, kterou potřebují pro své začlenění do společnosti.

   Praha má i další výhody k začlenění cikánského etnika. Je to region, ve kterém žije více jak 1,2 mil. obyvatel. Je to region s dostatkem vzdělávacích a kulturních možností. V Praze žijí a pracují i významní odborníci na problematiku národnostních menšin, jako např. Michael Kocáb, Petr Uhl, Džamila Stehlíková…. Jsou tu i celorepublikové organizace a instituce, financované státem, které značnou část finančních prostředků spotřebují na platy různých ředitelů a zaměstnanců, nájmy administrativních prostor, které se dlouhodobě problematikou zabývají a udělují „knížecí rady“ ostatním regionům. Pokud by se Cikáni zabydleli v Praze a okolí, nemuseli by naši „odborníci“ jen teoretizovat, ale mohli by s nimi aktivně pracovat, pomáhat jim sehnat práci, začlenit se do vzdělávacího procesu atd. Mělo by to i významný finanční efekt - stát by už nemusel přidělovat nemalé finanční prostředky různým, často podvodným organizacím, ale mohl by tyto prostředky přidělovat adresně, na zajištění práce pro Cikány, nebo chcete-li Romy, pro vzdělávání dětí a cikánské mládeže a tím jim postupně zajistit důstojnější život. I naši poslanci by měli při své práci přímý kontakt s tímto etnikem a mohli by se tak lépe seznámit s jejich životem, potřebami a to by jistě přispělo k aktivnější politice začleňování cikánské populace do naší společnosti, mohli by těchto zkušeností využít ve své práci, v přípravě zákonů apod. Přitom koncentrace cikánského etnika v těchto regionech nikdy nebude tak výrazná, jako je tomu v malých, často přímo cikánských vesnicích, kde nejsou žádné pracovní příležitosti a jejich začleňování je tak již předem nemožné. Dejme konečně Cikánům příležitost vymanit se ze zaostalosti. Praha patří mezi čtyři města v naší zemi, která mají až 4x větší příspěvek od státu na hlavu oproti menším obcím a má údajně nejvyšší HDP na hlavu. Je třeba, aby se Pražané o své bohatství podělili s potřebnými. Navíc Praha, její obyvatelé i sám primátor MUDr. Bohuslav Svoboda prokázali v poslední době velmi kladný vztah k menšinám - pan primátor přijal záštitu nad pochodem homosexuálů. Proto věříme, že pan primátor naši snahu najít cikánským spoluobčanům nový domov v Praze a okolí jistě podpoří. Věříme, že Pražané a město Praha významným způsobem přispěje do nového nadačního fondu – Národe, pomoz si sám.

   Praha je také nejlépe vybavena monitorovacím systémem a má největší počty policistů i těžkooděnců na udržení a zajištění pořádku. V současnosti jsou tito policisté převáženi na různá místa republiky k „hašení“ nepokojů. I to stojí nemalé finanční prostředky daňových poplatníků. Navíc v Praze jsou i zástupy znalců extremismu a bojovníků proti extremismu. Tak mohou mít mocenské složky přehled „z první ruky“.

   Dále je třeba také respektovat rozhodnutí EU k volnému pohybu osob. S tím přímo souvisí i cikánská otázka, která má celoevropský rozměr. Komise letos v dubnu navrhla rámcové opatření, směřující k podpoře úsilí o začlenění Cikánů do společnosti v zemích, v nichž žijí, a to zajištěním dostupnosti vzdělávání, pracovních míst, zdravotní péče a bydlení.

   Členské státy by si měly stanovit cíle pro integraci Cikánů, které zohledňují velikost jejich populace a současnou situaci, pokud jde o integrační opatření. Na podporu úsilí členských států jsou k dispozici finanční prostředky a unijní právní opora pro boj proti diskriminaci.

   Náš stát i další země EU tato opatření neplní, Brusel již hrozí soudem a právě strana Národní Prosperita přichází s reálným řešením této složité problematiky. Cikány nelze integrovat v pohraničí, Cikány je třeba vzdělávat, dát jim práci, na kterou mají nárok a aktivně je začleňovat do majoritní společnosti na celém území České republiky, především v Praze
a okolí z důvodů shora uvedených.


 

—————

Zpět