Hovory s občany

14.08.2011 11:32

 

Další setkání členů SUVERENITY SBB při hovorech s občany proběhne v úterý 30.8.2011 od 17,00 hodin v restauraci HALA v areálu TJ Lokomotiva Cheb 

  U Stadionu 1295/1, 35002 Cheb, kam jste všichni zájemci o besedu s krajskými a okresními představiteli SUVERENITY srdečně zváni. Hovořit budeme mj. o tom CO MÉDIA CENZURUJÍ“ a jak na to se SBB. Budou promítnuty i krátké šoty o současném stavu ČR. Přijď i Ty a pozvi s sebou i své přátele.

 V pátek 29.července 2011 v 17,00 hodin PROBĚHLO SETKÁNÍ S OBČANY resturaci hala Lokomotivy cheb

·         stručně bylo zdůvodněno, proč HOVORY O NÁS(občanech - HON) a proč pravidelné hovory budou každý měsíc 

·         jak se na současnou českou společenskou realitu dívat z pohledu programových priorit Suverenity SBB

·         význam průběžné informovanosti členů SBB i občanů o společ. vývoji – nutná setkání s občany i přes jejich ubývající zájem o politiku – upozornění na výrazně zkreslující a neúplné informace z médií, proto nutné čerpat zdroje z internetu

·         nelze poceňovat možnosti popularizace SBB i inzertní a reklamní formou – nutné finance – úkol každého člena hledat zdroje mezi dárci, sponzory a využít částečně i růstu člen. základny(příspěvky) – i proto jsou nutná setkání a hovory s občany

·         osvědčí-li se HON, budeme zvát na další i členy předsednictva SBB a další hosty

·         ocenění přítomnosti občanů – nečlenů SBB, vyjádření naděje, že zde nejsou naposledy a že jich příště bude více

ad 5) P.Aufrichtig(čl.) – k situaci ve společnosti i v SBB – bude řešení? ANO/NE – pokud NE, nemáme tu co dělat – nutné pustit se do toho důrazně – tedy účinně; k tomu jsou nutné peníze – byly-li přislíbeny peníze na předvolební kampaň, tak už by měly být k dispozici, protože naše předvolební kampaň běží stále…, je nutné přeci připravit pro volby voliče a další už dnes

J.Chmelčík(čl.) – HON zaměřovat především na to, „CO MÉDIA CENZURUJÍ“ a jak na to se SBB

M.Pekár(čl.) – musíme dokázat připravit tato setkání i technicky – já tomu odborně pomohu –přívod signálu internetu, PC-notebook, ale projektor nemám k dispozici;

J.Horák(čl. – pravdou je, že dělat politiku aktivně je hodně o penězích, ale ještě více o srdci, s nímž do naší práce musíme jít; DVD zabezpečím;

O.Hančur (obč.) – připomněl historii listopadového převratu 1989 – jeho připravenost dohovorem mezi komunist. vedením v Praze a disidenty(zaprodanost); dál navrhl, aby každý ze zde přítomných přivedl na příští HON alespoň 1 nového účastníka (1+1) a do roka tu máme plnou halu TJ

B.Dvořák(obč.) – Kdybych věděl, o čem to bude, vzal bych hned alespoň 2 další zájemce; příště je přivedu a moje žena přivede také kamarádky.

 


 

—————

Zpět