Lichvu na všech úrovních musíme nejen odsoudit, ale z života společnosti vyloučit

25.04.2012 12:30

 

Lichváři se svým obětem smějí do očí i před soudem

Přestože je lichva trestným činem, mají lichváři v Česku zlaté časy, protože jsou téměř nepostižitelní. Když dojde na soudní přelíčení, kde na jedné straně stojí oni coby oprávnění věřitelé a na druhé jejich oběti, povinní dlužníci, jen se lichváři soudcům a žalovaným zoufalcům otevřeně vysmívají do tváří.

Lichváři zneužívají nejčastěji právě tísně dlužníka, případně jeho rozumové slabosti, nezkušenosti či lehkomyslnosti.

Celý článek ZDE

Dodatek:

Lichvu vymýtíme v okamžiku, kdy si lidé budou prostředky potřebné pro normální a důstojné žití zabezpečovat legální činností, především však řádně oceněnou pracovní povinností. Současnou realitu budeme muset změnit tak, že pokud si kdokoliv bude muset vypůjčit peníze od banky nebo od jinud, pak BEZ ÚROKŮ a FINANČNÍCH SPEKULACÍ...


Naše ekonomická reforma musí jít souběžně se změnou základní legislativy a musí zahrnout i změnu v oblasti úvěrové politiky společnosti. Úvěry se musejí stát opět každému občanovi společnosti a podnikatelskému subjektu zcela a jednoduše dostupnými. Zástavy se nebudou požadovat, protože zástavou se stane automaticky zakoupená věc. V případě podnikatelských úvěrů se bude požadovat písemné prohlášení statutárního zástupce společnosti, že přistupuje k ručení úvěru svým majetkem. Podmínky splátek půjčky si nastaví každý občan sám, stejně jako i podnikatelský subjekt. Úroky jsou rovny nule. Je zřejmé, že v takovýchto nových podmínkách si každý podnikatel bude moci půjčit za exkluzivních podmínek libovolnou výši úvěru, aby mohl profinancovat celý svůj podnikatelský záměr včetně financování zásob. Nebude potřeba spoléhat se na spekulativní kapitál, který zotročuje výrobce, zemědělce a další, nutí je vyrábět málo kvalitní potraviny, jen aby byly levné, což se přímo projevuje na kvalitě našeho zdraví, na kvalitě našeho života. Takto dál tedy již postupovat nehodláme. Každý občan bude mít v novém systému dostatek volných finančních prostředků pro sebe, jak tomu bylo už před převratem, kdy se Čechoslováci řadili mezi nejspořivější národy na celém světě, aby mohl vyžadovat a trvat na dodání kvalitních potravin a služeb. Tím naprosto zásadně učiníme člověka podstatně svobodnějším, nezávislejším a proto i spokojenějším. Že se to nebude líbit těm, kteří nyní na nedostatku a bídě většiny našich občanů profitují, to je zcela jasné. Ale buď se s tím stotožní, anebo... budou mít smůlu v zájmu většiny. A kterým bankám se to nebude líbit, klidně u nás mohou svou činnost ukončit a odejít. Vytvořit si vlastní, skutečně české bankovní subjekty, sloužící především všem našim občanům a podnikům bez lichvářkých podmínek, to jistě český člověk, a nejen Pražan, zvládne. Tím odbouráme i jakoukoliv nebankovní lichvu a také jakékoliv projevy výsměchu lichvářů svým obětem před soudy, neboť i soudy budou muset měřit jedním metrem všem proto, že LICHVA BUDE OPĚT VÁŽNÝM TRESTNÝM ČINEM.

Dodatek a grafická úprava: RSDr. Jaroslav Horák 

 

—————

Zpět