Opasky si nebudeme utahovat, ale sundáme je.... HOVORY O NÁS

30.07.2011 00:00

 

 

V pátek 29.července 2011 v 17,00 hodin PROBĚHLO SETKÁNÍ S OBČANY resturaci Hala Lokomotivy Cheb

 

·         stručně bylo zdůvodněno, proč HOVORY O NÁS (o občanech - HON) a proč pravidelné hovory budou každý měsíc 

·         jak se na současnou českou společenskou realitu dívat z pohledu programových priorit Suverenity SBB

·         význam průběžné informovanosti členů SBB i občanů o společ. vývoji – nutná setkání s občany i přes jejich ubývající zájem o politiku – upozornění na výrazně zkreslující a neúplné informace z médií, proto nutné čerpat zdroje z internetu

·         nelze poceňovat možnosti popularizace SBB i inzertní a reklamní formou – nutné finance – úkol každého člena hledat zdroje mezi dárci, sponzory a využít částečně i růstu člen. základny(příspěvky) – i proto jsou nutná setkání a hovory s občany

·         osvědčí-li se HON, budeme zvát na další i členy předsednictva SBB a další hosty

·         ocenění přítomnosti občanů – nečlenů SBB, vyjádření naděje, že zde nejsou naposledy a že jich příště bude více

ad 5) P.Aufrichtig(čl.) – k situaci ve společnosti i v SBB – bude řešení? ANO/NE – pokud NE, nemáme tu co dělat – nutné pustit se do toho důrazně – tedy účinně; k tomu jsou nutné peníze – byly-li přislíbeny peníze na předvolební kampaň, tak už by měly být k dispozici, protože naše předvolební kampaň běží stále…, je nutné přeci připravit pro volby voliče a další už dnes

J.Chmelčík(čl.) – HON zaměřovat především na to, CO MÉDIA CENZURUJÍ a jak na to se SBB

M.Pekár(čl.) – musíme dokázat připravit tato setkání i technicky – já tomu odborně pomohu –přívod signálu internetu, PC-notebook, ale projektor nemám k dispozici;

J.Horák – pravdou je, že dělat politiku aktivně je hodně o penězích, ale ještě více o srdci, s nímž do naší práce musíme jít; DVD zabezpečím;

O.Hančur (obč.) – připomněl historii listopadového převratu 1989 – jeho připravenost dohovorem mezi komunist. vedením v Praze a disidenty(zaprodanost); dál navrhl, aby každý ze zde přítomných přivedl na příští HON alespoň 1 nového účastníka (1+1) a do roka tu máme plnou halu TJ

B.Dvořák(obč.) – Kdybych věděl, o čem to bude, vzal bych hned alespoň 2 další zájemce; příště je přivedu a moje žena přivede také kamarádky.

 


 

Neutáhnout ale sundat

 

Žebrácký opus 21. století - ne utáhnout, ale sundat opasky a hnát naše  rádoby chlebodárce sviňským krokem !!!

 

Je smutné, že si tady lidé většinou jen zasílají legrační obrázky a videa a dělají blbinky a přitom utíká čas, během kterého se rozhoduje o nás bez nás.

Přitom je internet mocné medium, které by mohlo posloužit k důležitějším účelům.

 

Proč se nepostavíme těm nesmyslně plánovaným změnám DPH, které ožebračí polovinu národa?!

Z čeho mají lidé spořit na důchody, když nemají ani na základní důstojné přežití a na kus poctivýho chutnýho chleba. Ten si budeme muset za chvíli péct doma, abychom nejedli ty plesnivé nedopečené zmetky, kterými si nás vláda dovolí uctít. Za víc jim totiž nestojíme.

 

To si necháme vše lajnovat od těch, kteří nemají dostatečné vzdělání a bohužel nejsou obdařeni ani klasickým selským rozumem, který by mnohdy stačil k posouzení tak jednoznačně špatného nastavení daňové reformy, která je likvidační pro malé a střední podnikatele?

A potažmo také pro ty nejchudší vrstvy obyvatel!

 

Lidi, přemýšlejte, pište svoje názory. Dejme se dohromady a zabraňme těm novodobým loupežníkům, kteří vidí jen krátkodobý zisk, bez ohledu na dlouhodobé a likvidační škody v oblasti všech, ještě z posledních sil fungujících odvětví české ekonomiky.

 

Budeme jen přihlížet, vztekat se u televize, dohadovat se u piva a nadávat na ten špatný svět?

 

Nebo se semkneme a nedovolíme, aby z nás udělali to stádo tupých jedinců, kteří se nechají od vládní garnitury mlátit bičem po zádech a ještě za to poděkují.

 

Není za co děkovat, ale rozhodně je za co bojovat.

 

Řekněme dost nechutnému kupčení politiků, kteří bez jakékoli strategie a naprosto bezhlavě ženou naše národní hospodářství do úplného konce!

 

Nedovolme jim, jednat za nás!

 

Ukažme, že se nám to nelíbí a že tvrdě nesouhlasíme s plánovanými neefektivními reformami.

 

Kdo se přidá se svými názory?

 

Kdo je schopen zorganizovat setkání s výměnou názorů a dohodnout účinné strategie k potlačení egoistických kapitalistů, kteří mají za úkol zlikvidovat poslední zbytky naší ekonomiky a pak nás s velkým šklebem roznesou na kopytech, za což dostanou od svých pohlavárů státní vyznamenání za očistu jejich nově připravovaného teritoria.

Už dnes nemáme svůj domov, ale stali jsme se vyhnanci ve vlastním státě.

 

Nebo snad má někdo jiný názor? A je spokojený s tím, s jakou kuplířskou formační strategií z nás vysávají poslední zbytky síly, energie a chuti do života?

Opravdu si myslíte, že žijeme v demokratickém státě?

 

Zajímají nás Vaše názory. 

Pokud souhlasíte, OTEVŘETE OČI a reagujte! PŘIJĎTE a hovořte...JEDNEJTE..!

Srdečně Vás zvou na setkání předseda krajské organizace RSDr. Jaroslav HORÁK a krajský koordinátor JUDr. Jiří CHMELARČÍK

 

—————

Zpět