Quo vadis, Bohemia?

08.07.2012 23:43

Mnohí Slováci našli útočisko v Prahe a v iných českých mestách (Štúr, Hurban, Kukučín, Tajovský... ). Na dobré sa nedá nikdy zabudnúť. Mám v Českej republike veľa priateľov a známych, s ktorými sa pomerne často stretávam a diskutujeme o rôznych veciach od politiky až po kultúru a šport. Je obdivuhodné, že sa príslušníci dvoch rôznych národov rozprávajú bez tlmočníka a pritom si výborne rozumejú. Máme k sebe pomerne blízko, aj keď po spoločnom štáte nikto z nás už netúži.

Zdá sa, že Česi a Slováci sa stali bližšími až po rozpade bývalého spoločného štátu. Akosi pominuli príčiny rozbrojov a škriepok a stali sme sa najlepšími susedmi a bratmi, bez záväzkov voči sebe. Čo bolo zlé, nech pominie, čo bolo a je dobré, treba rozvíjať.

Celý článek ZDE

 

A JAK TO VIDÍ SUVERENIŤÁCI

Všichni členové SUVERENITY jsou členy této politické strany především proto, že její politický program mj. říká:

POJĎTE S NÁMI ZMĚNIT ČR, NIKDO TO ZA NÁS NEUDĚLÁ! 
 

Jejími základními atributy vedle dalších jsou:


I. Zachování státní suverenity


II. Posílení konkurenceschopnosti ekonomiky


III. Právní stát, solidarita, humanita

Kdo jsme

"Suverenita (SBB) je jedinou politickou stranou hájící oprávněné zájmy České republiky a jejích občanů. Zájmy občanů českého státu jsou a budou pro nás vždy na prvním místě. Jsme přesvědčeni, že základní politickou územní jednotkou mezinárodního uspořádání je suverénní stát."

A především proto se příznivci i přímými členy SUVERENITY  staly ve velkém počtu i ochránci suverenity a nedotknutelnosti československého státu - bývalí pohraničníci - ochránci čsl. státní hranice. Proto také jsou středem pozornosti v útocích proti jejich vlastenecké službě na státní hranici, při níž velké množství pohraničníků položilo i své životy. Obdobným nevybíravým mediálním a dalším útokům dnes čelí i naše SUVERENITA v čele s její předsedkyní a odhodlanou bojovnicí Ing. Janou Bobošíkovou.

Je zcela zřejmé, že většina lidí v naší zemi tu špínu nechce dále trpět a už to vše prokoukla a pochopila, jenom NE rádoby česká sdělovací média a všichni ti, kteří nemají "před svým prahem čisto" a bojí se. Ano, mají obavu, že to vše s případným nástupem SUVERENITY do vrcholného politického života začne nekompromisně a důsledně řešit...

PADNI KOMU PADNI..!

A co myslíte, vážení občané? Komu a jakým stranám především budou "PADAT HLAVY"?

Správnou odpověď si jistě dokážete dát Vy sami, žijete-li v dnešní české realitě.

Jak to vidí SUVERENIŤÁCI  a grafická úprava: Jaroslav Horák

 

 

 

—————

Zpět