Rozhodně chceme i proti takovým účinně zakročit...

14.05.2012 11:01

Otevřený dopis zaslal lékařce - poslankyni jeden z nás - občanů...

PROČ?  Posuďte sami opodstatněnost jeho slov

 

MUDr. Gabriela Pecková

Poslankyně (?)

Dolní sněmovna Parlamentu České republiky

Sněmovní ulice

PRAHA

 

Paní doktorko,

   po Vašem vystoupení ve sněmovně dne 4. května 2012 jsem si položil otázku, zda člověk Vašich morálních kvalit má právo na tak vysokou funkci. Proto ten otazník v adrese. Žena, lékařka, poslankyně prezentuje názor, který by nebyl akceptovatelný ani v případě nevzdělaného primitiva, jemuž jsou zcela cizí pojmy humanita, empatie, ohleduplnost  - a především schopnost prokázat úctu stáří.

   Je mi osmašedesát let. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Po roce 1989 jsem vykonával funkci tiskového mluvčího v takových institucích jako je Fakultní nemocnice Ostrava (11 let) a Fakulta zdravotnických studií (dnes Fakulta lékařská) Ostravské univerzity v Ostravě. Díky tomu jsem poznal řadu skvělých lékařů, ale rovněž lékařů, kteří etiku tohoto výsostně humánního povolání svým chováním a přístupem k nemocným deklasovali na úroveň těch, kdo byli schopni zabíjet v koncentračních táborech za Druhé světové války. Jeden můj příbuzný, MUDr. Vladimír Neuwirth, svého času primář interny Vítkovické nemocnice, mi řekl: „Hochu, doktorů s titulem MUDr. je hodně, ale lékařů žalostně málo!“ Konec citace. Netušíte, jak často jsem si na jeho slova vzpomenul, naposledy ihned po Vašem vystoupení ve Sněmovně. Jako novinář a publicista si zachovávám odstup od politiků, v programových prohlášeních hledám logiku, odpovědnost a realistický pohled na možnosti. Nikdy však nevolím strany, které mají na svědomí prorůstání mafie do státní moci a korupci.

   Patřím rovněž do kategorie důchodců, které zejména poválečná léta poznamenala. Ke konci války mi byl jeden rok, takže z toho si mnoho nepamatuji. Ovšem pak jsem zažil hlad, nedostatek obuvi, oblečení, protože vše bylo „na lístky“. A Vy si dovolíte urážet staré lidi, z nichž velká většina bojuje dnes o přežití, aniž byste měla osobní zkušenost?! Jako lékařka patříte k sociální skupině finančně dostatečně zabezpečené. Jako členka Dolní sněmovny PČR rovněž pobíráte nadstandardní příjmy a navíc máte požitky, o jejichž výši lidé většinou mají pouze mlhavé tušení. Pokud chcete, respektive se vůbec odvážíte namítnout, že děti se mají postarat o rodiče, pak Vám musím zdůraznit a připomenout, že složité existenční problémy má rovněž velká řada mladých rodin. Zřejmě dnes platí to, co řekl jeden z velkých filozofů: „Dvacáté století ještě patřilo k období jaguárů a pardálů, století jedenadvacáté bude patřit hyenám a šakalům.“ Konec citace.

   Divoká privatizace, rozprodávání majetku státu hluboko pod cenou (např. těžební pole na Karvinsku v hodnotě 200 miliard korun, jež bylo státem prodáno za 4 miliardy Kč!!! Zdroj: Veřejné prohlášení RNDr. Radoslava Štědroně v průběhu akce Holešovská výzva.), nekončící korupce, jejíž výše se ročně odhaduje mezi 100-200 miliardy korun, nehorázné plýtvání ministerstev – nákup pandurů, padáků, kauza PROMOPRO, Lesy České republiky, ČEZ, MUS, etc., etc. To vše stálo Českou republiku a občany ohromný objem financí, jež se odhaduje v řádu bilionů!!! Tyto ztráty jdou na konto politiků – jich především! A Vy máte tu drzost poslat ještě do větší chudoby ty nejpotřebnější, z nichž mnozí zaplatili zdravím výkon povolání horníků, hutníků, stavbařů, zemědělců, lesníků a dalších zaměstnání, bez nichž byste neměla k dispozici ten komfort, na nějž jste zvyklá – stejně jako ostatní politici, kteří k tomuto stavu přispěli po roce 1989.

   Zdá se, že morální pokles, k němuž jste vy, politici, převážnou mírou přispěli, vůbec nevnímáte. Hluboce pohrdáte řadovými občany, hluboce deklasujete etiku, k níž lidstvo spělo a o kterou usilovalo zejména v posledních dvou stoletích. Tato etika byla tkaná díky zkušenostem obou světových válek, těch zejména.  A je, jak je vidět, velice křehká! Nebylo snad už dost barbarství? Jako lékařka byste měla mít na paměti, že jste jen a jen shluk biologických vlastností živého organizmu, který – jako každý jiný - podléhá  fyziologickým změnám, nemocem a stárnutí. Vaše dnešní privilegované postavení je pouze dočasné, nevíte dne ani hodiny. Tak prosím nezvedejte svou hlavu tak vysoko a třeba si znovu pročtěte řecké filozofy. A začtěte se i do filozofů moderních. Rozhodně byste mohla priority svých životních hodnot znovu zvážit.

   Hluboce Vámi pohrdám, jsem zhnusen, když si uvědomím, jací lidé ovládají tento stát. Rok 1989 jsem uvítal, očekával jsem změnu nejen režimu, ale především obrození morálních hodnot. Přestože nemíním všechny politiky dávat do jednoho pytle, jsem přesvědčen, že těch, kdo chtěli skutečně sloužit národu (Podle hesla Jana Lucemburského – „Ich dien! Sloužím!), je tak pramálo, že jejich snaha je v zárodku udušena karikaturami bytostí, jež se snaží navenek vypadat jako lidé. Pokud ventiluji svůj názor, pak tak činím v zájmu mladé generace, která začíná tušit, co ji - díky lidem Vám podobným - v budoucnu čeká.

                                                                                                              S pozdravem

 

                                                                                                                                             Štěpán Neuwirth

                                                                                                                                                   spisovatel   

                                                                                                                                             J. Seiferta 1043

                                                                                                                                             Ostrava 25, 725 25

 

Dodatek:

Dělat poctivě politiku je stejně náročné a odpovědné, jako naplňovat lékaři důsledně Hippokratovu přísahu  . Lékař, právě tak jako každý politik nejen v jednotlivých komorách Parlamentu ČR, skládá slib, v němž se zavazuje lidem a společnosti k plnění základních etických principů, k řádnému a odpovědnému naplňování svého poslání v duchu morálních zásad, že svůj život zasvětí službě národu a lidstvu.

Dnešní doba, ve které je  prioritou honba za penězi a teprve potom jakási úcta k člověku a k životu, s sebou přináší projevy výrazného poklesu objektivního významu a naplňování prostých lidských hodnot a zásad, o nichž mj. hovoří i Hippokrates. Mnoho lidí z nás si klade zcela pochopitelně otázku, proč se tak velká spousta lékařů, jejichž náročné studium, zabezpečující po zdárném ukončení každému z nich ve společnosti jistoty dobrých příjmů a tomu odpovídající i spokojený život, proč se právě z jejich řad tolik jedinců vydává na cestu politiky, kterou pak mnozí zdiskreditují neodbornými a špatnými politickými rozhodnutími, vyjádřeními viz případ výše uvedený.

Jedním z mnoha a mnoha dalších varujících případů je např. i tento..  KLIKNI ZDE!   Anebo ZDE!

Věříme však naší paní MUDr. Věře Procházkové - lídru našeho kraje ve volbách do krajského zastupitelstva Karlových Varů, že se stane nejen odpovědnou političkou, ale i nadále zůstane příkladnou lékařkou a bude své lékařské a politické poslání naplňovat s veškerou ctí a odpovědností.

Dodatek: jh

—————

Zpět