Stát permanentních kopečkářů - zajímavý a reálný postřeh

23.10.2013 22:49

Štěpán Cháb

Přejato z Britských listů 19.10.2013

 

Po revoluci celá republika nastoupila do naleštěných trabantů, půlce se podařilo nastartovat a vyrazit na obhlídku toho tolik vytouženého kapitalismu okolních států. V západním Německu se vše blyštělo, obchody byly když ne plné, tak alespoň přeplněné a ceny, ty byly správně kapitalisticky přehnané. To by si našinec dovolit nemohl, zaznělo z bakelitových přízraků a jelo se zase domů. Doma je doma, člověk se za málo nají a přežije.

 

Uběhlo dvacet čtyři let. Vcelku hrůzně zadlužená populace nasedne do vydlužených aut a jede se do kapitalismu. Už ne obdivovat, ale porovnat. Máme tu totiž také kapitalismus. Ten náš, na bedrech vlastního potu a krve vybudovaný. Prý. Tedy porovnávejme. 

POKRAČOVÁNÍ ZDE

                                                                                

Poznámka

O této české kapitalistické realitě svědčí mj. i to, na co upozorňoval i britský historik Gibbon... 

Dostal jsem mail, který se odvolává na údajná slova  britského historika Gibbona. Slova přeposílám. Ať už to řekl nebo ne, mají racionální jádro i pro dnešní dobu.  Seznamová  encyklopedie k němu uvádí :

Edward Gibbon (8. května 1737 v Putney u LondýnaAnglie – 16. ledna 1794, Londýn) byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se hlavně dějinami římské říše a jeho hlavní dílo Úpadek a pád římské říše patří dodnes ke klasickým. Hlavní Gibbonova teze říká, že o úpadek Říma se přičinila především postupná ztráta občanských hodnot obyvatel a jejich zpohodlnění.

 

A co měl údajně říci  

Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské:

Čti pozorně …


1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se
rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o
svoje staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchým, vytváří se planá zábava za
každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic
neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a
posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní
pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje
neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně
vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a
potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak
činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí
stále méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle
selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za
úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený
úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro
povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro
věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a
poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají iluze, která si vynucuje zábavu a státní
podpory (chléb a hry)

20. Občané stále na všechno nadávají.

Tolik tedy Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské.

A je možné ještě  dodat podle původního autora mailu - chybí jenom internet.  

 

Posuďte každý sám, jak to sedí na současnost, a co vše je nutné napravovat.

Grafická úprava a poznámka: Jarda Horák

—————

Zpět