Upozorňuje na nezájem našich médií o objektivní informace o SUVERENITĚ

07.08.2012 15:35

Z e-mailové zprávy předsedy Suverenity - Strany zdravého rozumu - Petra Hanniga

Vážení přátelé,
v krajských přílohách deníku mf Dnes vyšly krajské volební preference. Ve výčtu hodnocených stran nebyla vůbec uvedena Suverenita - Strana zdravého rozumu, zato však v kolonce ostatní byl uveden zisk 16,4% v Plzeňském kraji, 12,4% v Karlovarském kraji, 15,9 v Královéhradeckém kraji a 17 % v Pardubickém kraji. Domníváme se, že společností Sanep, která výzkum prováděla, je neustále Suverenita - Strana zdravého rozumu ignorována a že v uvedené kolonce ostatní byl rozhodující podíl právě této strany. Ze strany společnosti Sanep se jedná zřejmě o úmysl, neboť Suverenita (IČ 26585979) získala v parlamentních volbách 3,67%, při čemž některé z ostatních přímo jmenovaných stran dosáhly podstatně méně, nebo vůbec neexistovaly, což si každý může ověřit na www.mvcr.cz rejstřík stran a hnutí, či na serveru volby.cz. Důrazně protestuji proti takovémuto ovlivňování krajských voleb. Deník mf Dnes, by měl zvážit, zda výsledky předkládané společností Sanep jsou vůbec vhodné pro otištění v seriozním médiu. Před parlamentními volbami nám též Sanep přisuzoval kolem 1% a nakonec jsme získali více než 3x tolik. Vážení přátelé, prosím o rozeslání tohoto protestu všem svým známým, neboť se opět jedná o počátek brutálního ovlivňování voleb v neprospěch Suverenity.
Mgr. Petr Hannig, předseda politické strany Suverenita - Strana zdravého rozumu

—————

Zpět