Z jednání republikové rady (RR) Suverenity SBB v Jihlavě

15.01.2012 21:27

 


V sobotu 14.1.2012 se sešli zástupci všech krajů a předsednictva na jednání RR SBB v Jihlavě.

Za účasti předsedkyně Jany Bobošíkové a místopředsedkyně Jany Volfové byly předneseny mj. informace:

Jana Bobošíková:

·         Hovořila mj. o současné vnitropolitické situaci v zemi; zvýrazněn byl především požadavek Suverenity, aby vláda informovala o stavu státních financí ve všech apektech – tedy v jednotlivých fondech, kde zejména ve zdravotních a sociálních fondech je situace naprosto špatná a vláda ani média o tomto stavu záměrně neinformují naši veřejnost.

·         Byl vyjádřen jednoznačně odmítavý postoj k jakémukoliv případnému podílu ČR na placení dluhů jiných států.

·         Byla vyjádřena nespokojenost s tím, že občané nejsou informováni ani vládou, ani čs. Europoslanci o tom, co se děje v Bruselu. Občané i Suverenita to chce vědět a přitom vláda nepředává informace ze svých účastí na jednáních v Bruselu. „ Unie vznikají a zanikají, ale Českou republiku ze středu Evropy  nikdo nevystěhuje…“  řekla Jana Bobošíková a pokračovala „Máme v SBB silné volební medito – heslo – NENUŤTE NÁM EURO“, které Suverenita iniciovala.

·         Jak vyplývá ze statistik, je považováno za práh chudoby v ČR, jestliže má občan k dispozici 2.300,-Kč na měsíc, ale v Německu je tento práh chudoby považován při 1.200,-Eur na osobu v měsíci. Tedy výše prahu chudoby 10x rozdílná, přičemž výše životních nákladů jsou naprosto srovnatelné v obou zemích

·         Dále se zmínila o významu krajských voleb pro Suverenitu a potřebách udělat pro dobré výsledky ve všech krajích každým z nás maximum. K tomu je zaměřena hlavní pozornost SBB tohoto roku.

Byla řešena řada dalších otázek, byly přijaty závěry a úkoly s hlavní orientací na přípravu krajů na volby do krajských zastupitelstev. Konkrétní opatření budou předmětem společných jednání členů na schůzích místních organizací.

Fotosoubor z jednání ZDE. 

    Zpracoval:  JH 

—————

Zpět