Česká republika fakticky bankrotuje...

11.09.2012 11:58

Česká republika fakticky bankrotuje. Náš stát nyní platí pouze za úroky z dluhu 78 miliard ročně

Česká republika fakticky bankrotuje, o tom není sporu. Nevědí nebo nechtějí o tom vědět jenom politici, kteří mají za úkol posílat peníze bankám a dělat hru na úspory, a nevědí o tom novináři, kteří nevědí zpravidla nikdy nic. Náš stát nyní platí pouze za úroky z dluhu 78 mld. ročně, což převyšuje většinu výdajů jednotlivých resortů a stále se to zhoršuje.

To nemluvím o nominálním dluhu, který splatit nelze i kdybychom se uškrtali. A navíc, čím více škrtáme (a okolní země s námi), tím více prohlubujeme hospodářskou krizi a přibližujeme se tak nevyhnutelnému. Řecko to de iure zažilo před dvěma lety, Španělsko to zažívá nyní, Itálie stojí na prahu. Euro už funguje pouze silou vůle (pardon, silou stovek miliard vyhozených komínem). Rád bych níže uvedl pár příkladů, jak by každý stát, i nezávisle na ostatních, mohl této situaci čelit.

Celé povídání - ZDE KLIKNI

A co na to SUVERENITA ..?

Klikni

 Zastavme společně expres do chudoby! Jana Bobošíková 

 

 

Kdo jsme

 

Suverenita je jedinou politickou stranou hájící oprávněné zájmy České republiky a jejích občanů. Zájmy občanů českého státu jsou a budou pro nás vždy na prvním místě. Jsme přesvědčeni, že základní politickou územní jednotkou mezinárodního uspořádání je suverénní stát. Hlásíme se ke křesťanským kořenům evropské civilizace.

Nejsme stranou chránící zájmy nadnárodních uskupení typu EU, globálních firem, nelegálních přistěhovalců a lobbyistických skupin. Odmítáme federalizaci EU. Nesvazujeme si ruce pravolevým vymezením a jsme proto připraveni spolupracovat s každým, komu leží na srdci zájem o osud naší vlasti.

Ztráta suverenity státu znamená ztrátu občanských svobod

Zlomové okamžiky naší novodobé historie měly jedno společné. V roce 1938, 1948 i v roce 1968 jsme přicházeli o státní suverenitu. Ztráta svobody každého jednotlivce už byla pak jen logickým důsledkem. Jsme proto ostražití vůči každému pokusu opět omezit suverenitu naší země. Doposud se vyrovnáváme s důsledky čtyřicetiletého mocenského diktátu Moskvy a nyní se po nás žádá, abychom svou suverenitu odevzdali dobrovolně do Bruselu.

Nebezpečí centrální nadnárodní moci

V dnešní EU se otevřeně neválčí ani nepřikazuje. Její hybatelé si zakládají na demokratické vizáži. Pod touto fasádou ale klíčí totalitní tendence koncentrované a od občanů oddělené moci. Jazykem politické korektnosti se tomu říká demokratický deficit. Ve skutečnosti jde o závažné nebezpečí pro každého občana zemí EU, žijícího ve státě se suverenitou omezenou ve prospěch této demokraticky deficitní centrální bruselské moci.

Buďme pány ve své zemi

Právě na suverenitě – tedy na právu a povinnosti rozhodovat v maximální možné míře sami o sobě – závisí budoucí prosperita občanů naší země. Zachování státní suverenity, jako dědictví vykoupeného krví našich předků, a prosazování zájmů České republiky a jejích občanů, považujeme za svorník všech demokratických politických směrů, kterým záleží na budoucnosti vlastní země. Jen důsledným prosazováním suverenity můžeme zabránit tomu, aby mocné země přenášely důsledky svých nerozvážných rozhodnutí, vlastních chyb a vlastních zájmů do ekonomik menších partnerů.

 

 

Grafická úprava: JH

—————

Zpět