CESTY SPOLEČENSKÝCH ZMĚN NEBUDOU JEDNODUCHÉ...

01.03.2013 17:27

 ...Změny však jsou nezbytné

RSDr. Jaroslav Horák

Shodneme se zřejmě na tom, že současný stav ČR je zaviněn nekompetentností politiků, vrozenou chamtivostí s upřednostněním osobního prospěchu v rámci party straníků. Zájmy státu a občanů jsou jim cizí. Z této praxe vybočili někteří jednotlivci, nezávislí na příjmu z politiky. Proti nim v jednom šiku tvrdě vystoupily všechny parlamentní strany, ve kterých převažuje vliv vykutálených prospěchářů a vychytralých lidí s vlastními zájmy. Je tam minimum těch, kdo pracují pro naše občany, tedy Čechy a jejich potomky. Nekvalifikovaní politici jsou řízeni poradci a vedoucími úředníky, jejichž zájmy jsou podobné jako politiků i kvalifikace pochybná. Nezbytnou práci za ně pak dělají řadoví úředníci a podle toho celá státní a mnohde i obecní správa vypadá. Čím větší známosti, protekce, funkce a plat, tím nižší schopnosti, proto jsme se dostali tam, kde jsme. Majetek veřejnosti byl podle projektu kdysi nomenklaturních komunistů, StB a nastupujících „pravdoláskařů“ a jejich následných odnoží rozkraden. Vše se ukulo především v Praze. Politici spojení s kmotry nám vzkazují, neopovažujte se zpochybnit legálnost námi ukradeného majetku. Vzali jsme si ho „v souladu se zákony“, které jsme si pro to vytvořili. Této zrůdné primitivní kapitalistické demokracii chceme zabránit občansko-stavovskou politikou. 

Lidé se v politických stranách, malých obcích, domech či iniciativách jen zdánlivě dobře znají. Pproto mohou zpravidla posoudit jen částečně odborné kvality vybraných zástupců. Když uvěříme povídání lidí na schůzích či v hospodách, mmůžeme někdy špatně dopadnout. To dokazují opakované volby v obcích, podvedení zákazníci, podvedení voliči atd. Když ve sportu chceme poznat talent, nemůžeme dát na řeči v hospodě. Musíme jít na hřiště a tam zjistíme pravdu. Poznáme vždy na ulici, domovní či jiné schůzi např. nejlepšího řemeslníka, stavaře, agronoma, učitele, ekonoma, matematika, fyzika, lékaře, právníka atd. Podle síly hlasu, barvy kravaty, volebního programu, hezkých řečí a slibů? Jde snad o odborníka, agenta, či je to génius, nebo je to větší primitiv než jsme si připouštěli?

Jsme přesvědčeni, že vybrat nejen kvalifikované odborníky, kteří to tu dají do pořádku, ale i povahově a naturelem poctivé a příjemné lidi, to umí nejlépe, byť nedokonale, jen příslušná užší uskupení – sociální a odbornostní stavy. I když to nevylučujeme (a příklad občanské revoluce z Islandu to dokladuje, jako možné viz https://www.suverenitachebanum.cz/news/islandska-pokojna-revoluce-vzor-pro-vsechny-svobodne-lidi-sveta-/ ), přesto doporučujeme zdrženlivost při snaze uzákonit pouliční výběr lidí, kteří by nám měli vládnout z moci zákonodárné a výkonné. Nepodceňme politické aktivity občanských a vlivových organizací, tvořených různými menšinami, včetně třeba kriminálními, jejichž průnik je ale přes sociální a odbornostní stavovské komory obtížnější. Je jedno, zda se bude jednat o aktivity agentů západu, východu, jihu, severu, nebo národnostních či jiných menšin. Menšiny jsou mnohdy lépe organizovány než majoritní společnost, která spoléhá na stát. Co však lze čekat od státu tak nefunkčního, jako tomu je v současnosti u nás.  Přirozenou vlastností všech menšin je přednostní prosazování jejich zájmů. V tom jsou důslednější, tvrdší a schopnější než byrokraticky nefunkční státní systém, který je financuje. Avšak kterákoliv menšina, jejíž kandidát získá vlivné pozice, může iniciativu, stranu či spolek zavést třeba i úmyslně do slepé uličky, nebo ovládnout instituce i stát pomocí protekčního přidělování vlivných a dobře placených míst. Berme jako nezměnitelný fakt, že si menšiny umí vzájemně lépe pomáhat a toleruje-li se jim to, pak i na úkor hostitelského státního a národního systému (příklad - cikáni).

Uvedené ůdaje jsou silně nepřesné, neboť cikánů je v republice minimálně 250 tisíc (přesný údaj není znám a neustále roste) a výdajů je také podstatně více, přesto tyto údaje o něčem svědčí a jsou varováním...

 

Jsou odstrašující příklady, kdy tak byly zlikvidovány celé národy. Proto je navrhován systém aplikace detektoru lži právě na významné politiky. Detektor se používá v nejvyspělejších firmách a ve státních službách tam, kde se pracuje s tajnými informacemi. Politici, kteří nás všechny řídí a prodávají naše zájmy, se detektoru lži dovedně vyhýbají. Dobře vědí proč. Je nepříjemné, když detektor tak říkajíc každého svlékne do naha. Odhalí záměry politiků, pro koho pracují, sexuální úchylky, podvody ve vlastní rodině atd. Jako samozřejmé bychom měli považovat podrobný životopis kandidátů na šéfy a ověření toho, co v životě konkrétního vytvořili. Na ústavní činitele pak musí ještě dohlížet BIS a policie, aby nás neprodávali za jidášský groš. Češi a řada dalších Evropanů se totiž stali a stávají obětí své dětinské důvěřivosti a křesťanskosti ve vztahu k menšinám všeho druhu, které toho umí dovedně zneužívat. Začíná to  podvodníky, mnohými politiky, různými pseudocharitami a končí to geniálními ideology, jejichž ideologie jsou určeny k postupné likvidaci všech, kteří jim uvěří a vezmou si je za své.

Domníváme se, že vrcholné funkce v politice mohou nadále dělat jen morální, odpovědní, skutečnou lidovou demokracií nadšení, odvážní, vlastenečtí straníci, spolu s běžnými bezpartajními občany s dobrými úmysly. Dosavadní negativní zkušenosti občanů s polistopadovou politikou naší země vytvářejí předpoklad postupného sílení řad nespokojených a převážně poctivých občanů. Dosavadní praxe však prokázala, že hned po zvolení jsou politici téměř na všech úrovních, zejména však na nejvyšších centrálních postech korumpováni svými platy, přičemž mnohým poziční moc zatemní mozky a pak ke své práci potřebují tlupy pochybných poradců. Poradci a úředníci pak za ně skrytě vládnou, aniž nesou přímou zodpovědnost. Čeští občané se stali obětí škol, kde nám byly naočkovány stranické ideologie, které jsou v rozporu s přírodními zákony. Stranictví podporované finančně státem umožňuje vládu kmotrů nad národy pomocí jakýchsi geniálních ideologií a osvědčené taktiky rozděl, korumpuj, ohlupuj, propaguj, demoralizuj, likviduj a panuj nad uvolněným, naší prací zcivilizovaným českým prostorem. Podporujeme referendum švýcarského typu, ale samo nás nezachrání, dokud budou vládu a parlament tvořit korupčníci mdlého rozumu vybíráni stranickoideologickými principy, které možná často lidu blízké a dobré jsou, ale v praxi následně plněny už nemohou být. V HONBĚ ZA VÝNOSNÝMI KORYTY SE TOTIŽ SPOJÍ ČETR S ĎÁBLEM a naplňování přijatelných stranických programů rázem ustoupí vlastním egoistickým mocenským zájmům.

Nejsme pro to, aby se dál odehrávala převážná část politiky mimo půdu parlamentu, ale uznáváme politickou sílu tzv. ulice. Parlament nesmí být odtržen od reality, neboť v tu chvíli stoupá oprávněná nenávist ke stranám i politikům a ulice se stává nevypočitatelnou. Rozhodující politika se má dělat v parlamentu pod stálou kontrolou veřejnosti. Politici ve vlastním zájmu musí zrušit procentní volební omezení, které zde nebylo ani v první republice. 40 lidí usmrcených traviči v důsledku státní podpory alkoholizmu, nevinné oběti teroru ve Frenštátě způsobeného státem podporovanou lichvou a exekucemi, průměrně 30 uhynulých bezdomovců ročně zavražděných de´facto hrubě asociální státní politikou polistopadových českých vlád, rozvrácená celá společnost a nikdo z politiků nebyl potrestán. Naopak si za tyto výsledky opět zvýšili platy, zatímco stát a občané chudnou. Poté, co se do parlamentu dostanou nové tváře, zástupci občanských iniciativ a stran typu průmyslových a stavařských, pedagogických a živnostenských, zemědělských, informačních, lékařských atp., stane se parlament částečně stavovským a stoupne jeho odborná úroveň. Více se rozdělí zodpovědnost a poklesne nenávist a nedůvěra v politiky. Tím bude zahájena postupná přeměna parlamentu na občansko-stavovský.

 

P.S. Na příkladu kuřáků si popišme nebezpečí, které pro nás jakákoliv neukázněná menšina představuje. Kuřáci se nechávají slyšet jak nás financují z daní za cigarety. Chtěli by mít všude kuřácké koutky a restaurace, aby mohli dávat správný příklad dětem a svou narkomanií kazit zdraví sobě a okolí. Přesto, že zaviní většinu požárů chtějí, aby škody za ně platili jiní, to samé platí při léčení jich samých a jejich obětí. Samozřejmě, že společnost na narkomanech, alkoholicích a gemblerech jen prodělává. Podceňuje se, že každá menšina, která umí zneužívat důvěřivost a tolerantnost majority k nadstandardním výhodám je nebezpečná, není-li včas státem umravněna a zapojena do užitečné práce pro společnost.

Grafická ůprava: J. Horák

 

—————

Zpět