MOJE VIZITKA

12.10.2010 22:03

 

Vážení spoluobčané.

 

Suverenita znamená suverénní zastupování města v jednáních s představiteli kraje, státu i Evropy. Chci podpořit vstup města do Unesco. Chci podporovat lázeňství, rozvoj sklářství a výroby porcelánu, tím i největší zaměstnavatele regionu. Chci rozvíjet okrajové části města, udržet zdravé finance a nezadlužovat město neefektivními a zbytečnými stavbami a rozvíjet infrastrukturu, a to hlavně obě vlaková nádraží. Chceme důsledně čerpat peníze z evropských fondů a průhlednost při vyplácení dávek sociální podpory. Chceme podporovat subjekty zajišťující důstojný život seniorů,handikepovaných a sociálně vyloučených. Chceme podporovat rodiny a chceme větší podíl žen na rozhodování o rozvoji města.Chceme vyhlašovat a respektovat místní referenda k otázkám rozvoje města,nezvyšovat poplatky a ceny městských služeb.Chceme odhodlaně budovat lepší jméno Karlových Varů.

—————

Zpět