O kapitalistickém realismu a o DANÍCH hovoří Gerald Celente, proslulým trendový prognostik z USA

18.06.2011 18:55

Všem, kteří se domnívají, žE KAPITALISTICKÝ REALISMUS je všeobecně rozšířený pocit , že je to dnes jediný životaschopný politický a ekonomický systém a že je zhola nemožné si jen představit vůči němu nějakou koherentní alternativu,  všem těm doporučujeme následující... Klikni zde a....BUĎ MOUDŘEJŠÍ

 geraldcelente  

 

 

 

—————

Zpět