Prohlášení předsedy krajské organizace SUVERNITY k výsledkům voleb do krajského zastupitelstva Karlovy Vary

13.10.2012 19:28

Vážení občané,

bylo ukončeno hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev a třetiny senátních obvodů. Výsledky, kterých bylo dosaženo uskupením SUVERENITY nám všem leccos napovídají. Straně Suverenita dalo v jednotlivých krajích hlas v průměru kolem 1,2  procenta voličů. V našem Karlovarském kraji jsme od voličů získali 0,95% hlasů...

Média hodnotí, že Suverenita ve volbách zkrachovala. Skutečně není důvod ke spokojenosti. Nebyla však z neparlamentních a nových politických subjektů sama. Dokonce ještě hůře dopadly například parlamentní Věci veřejné, výrazně však opět oslabila ODS.

Je jistě na místě poblahopřát k největším volebním úspěchům po listopadu 89 komunistům, kteří spolu s ČSSD téměř jednoznačně ovládli celkový výsledek voleb do krajských zastupitelstev.

Tyto výsledky znamenají pro SUVERENITU nutnost znovu zvážit další své politické postupy a při zachování vlastní strategie najít účinější kroky k občanům ČR. 

Vám všem, kteří jste neváhali vhodit svůj hlas pro SUVERENITU v našem Karlovarském kraji, vážení voliči, upřímně děkuji a dovolte mi vyjádřit v tuto chvíli přesvědčení, že Vás dílčí neúspěch v těchto volbách neodradí od Vaší přízně k naší politické straně a umožníte Vašimi zkušenostmi a případnými doporučeními naše řady posílit pro budoucí volební klání. Dáme tak společně svým jasným a zásadním postojem najevo, že nám pojmy DOMOV - Demokracie (skutečně lidová), Odpovědnost, Morálka, Odvaha  a Vlastenectví jsou nade vše drahé stejně tak, jako státní SUVERENITA, o kterou po listopadovém převratu systematicky přicházíme a ČR se stává koloniální zemí...

Všechny nás čekají složité a dlouhodobé úkoly ve společnosti, budeme-li chtít uchovat nejen svůj důstojný život v naší zemi, ale i možnost českého a moravského lidu o sobě samostatně v budoucnu rozhodovat. Jinak pod bruselským diktátem postupně česká státnost a národní hrdost odumře.

RSDr. Jaroslav Horák  

předseda krajské organizace SUVERENITY Karlovy Vary

—————

Zpět